Euthanasie, een emotionele en moeilijke keuze

Het leven brengt soms verdrietige momenten met zich mee, uitdagingen die ons diep raken en ons dwingen om na te denken over kwesties waarvan we nooit dachten dat we ze onder ogen zouden moeten zien. Een van deze uitdagingen kan euthanasie zijn. Dit onderwerp brengt veel emoties met zich mee en is vaak moeilijk te begrijpen en te bespreken. Toch is het belangrijk om ruimte te geven aan deze gesprekken. Er was ooit een moment in mijn leven, dat ik naast mijn pasgeboren zoontje zat, terwijl hij een ongelijke strijd vocht, vormden bij mij de volgende woorden in mijn hoofd: “Liefde, is bij elkaar willen zijn. Echte liefde is kunnen loslaten…”

Euthanasie, een emotionele en moeilijke keuze

Wat is euthanasie?

Euthanasie, ook wel bekend als ‘goede dood’ of ‘zachte dood’, is de handeling van het opzettelijk beëindigen van het leven van een persoon om pijn en lijden te verlichten, meestal bij personen die lijden aan een ongeneeslijke of ernstige ziekte. Het wordt uitgevoerd door een arts op verzoek van de persoon zelf, en moet voldoen aan een reeks strikte wettelijke en ethische criteria.

Er zijn twee soorten euthanasie: actieve en passieve. Actieve euthanasie houdt in dat een arts of een andere medische professional actief ingrijpt om het leven van de patiënt te beëindigen, meestal door een dodelijke dosis medicijnen toe te dienen. Passieve euthanasie daarentegen, betekent dat levensverlengende behandelingen worden gestopt of niet worden gestart, waardoor de patiënt op natuurlijke wijze overlijdt.

Wat zegt de wet?

In Nederland is euthanasie gelegaliseerd onder strikte voorwaarden. De arts moet er volledig van overtuigd zijn dat de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, en dat er geen andere redelijke oplossing is. Daarnaast moet de patiënt een weloverwogen en herhaald verzoek doen voor euthanasie. Het is belangrijk om deze juridische aspecten te begrijpen voordat je deze weg inslaat.

Hoe kom je tot de keuze van euthanasie?

Euthanasie is een zeer persoonlijke en individuele beslissing, die met het grootste respect en waardigheid moet worden behandeld. Het belangrijkste is om de wensen en gevoelens van de betrokkene te respecteren. Hoewel het een moeilijk pad kan zijn, kan het ook een pad zijn dat leidt naar vrede, verlichting van lijden, en uiteindelijk, acceptatie.

Omgaan met gevoelens

Bij het overwegen van euthanasie kunnen een veelheid aan emoties opkomen. Angst, verdriet, boosheid, verwarring – al deze gevoelens en meer zijn volkomen normaal. Het is belangrijk om deze gevoelens te erkennen en ruimte te geven. Praat erover met vrienden, familieleden of een professional, zoals een therapeut of maatschappelijk werker.

Gesprekken voeren

Het bespreken van euthanasie kan moeilijk zijn. Toch is open en eerlijke communicatie essentieel. Dit kan helpen om misverstanden en angst te verminderen. Het is ook de sleutel tot het maken van een weloverwogen beslissing die het beste is voor de betrokken persoon.

Laatste voorbereidingen

Bij het plannen van euthanasie is het belangrijk om rekening te houden met de laatste wensen van de persoon. Dit kan gaan over waar en wanneer de procedure zal plaatsvinden, wie er aanwezig zal zijn en hoe de persoon herinnerd wil worden. Het kan ook helpen om een ​​’bucket list‘ te maken en te proberen deze wensen te vervullen voordat de procedure plaatsvindt.

Hoe verloopt de werkelijke euthanasie?

Euthanasie wordt uitgevoerd door een arts en vindt meestal plaats in een vertrouwde omgeving voor de patiënt, zoals thuis, in een ziekenhuis of in een hospice. De exacte procedure kan variëren, maar het volgende is een algemeen overzicht van hoe euthanasie doorgaans verloopt:

Voorbereiding
De arts zal eerst met de patiënt en de familieleden spreken over wat ze kunnen verwachten. Er worden voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat de patiënt comfortabel is.

Medicatie
De arts dient een slaapmiddel toe om de patiënt in een diepe slaap te brengen. Dit gebeurt meestal via een intraveneuze injectie. De patiënt zal niets voelen van de verdere procedure.

Levensbeëindigend middel
Zodra de patiënt diep slaapt, dient de arts een tweede middel toe dat de ademhaling en vervolgens het hart stopt. Dit leidt tot een vredige dood.

Bevestiging van het overlijden
De arts controleert of de patiënt is overleden. Dit wordt gedaan door te luisteren naar de hartslag en de ademhaling.

Melding
Na het overlijden is de arts verplicht om het overlijden te melden bij de gemeentelijke lijkschouwer en bij een regionale toetsingscommissie euthanasie. De toetsingscommissie beoordeelt of de arts heeft gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl).

Het is belangrijk om te onthouden dat dit een zeer emotioneel en persoonlijk proces is. Het respecteren van de wensen en gevoelens van de patiënt is essentieel, net zoals het bieden van adequate ondersteuning aan zowel de patiënt als hun dierbaren. Een arts voert euthanasie alleen uit als er geen andere redelijke oplossing meer is en de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De beslissing om met euthanasie verder te gaan is diep persoonlijk en niemand neemt deze lichtvaardig.

Extra info

Laat me gaan, over euthanasie bij psychische aandoeningen
Orgaandonatie: een geschenk van leven
Het regelen van een uitvaart, wat moet je weten?
Handige hulpadressen waar je welkom bent

Bronvermelding

© Foto: 123rf.com

Lijn Afscheidenverlies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *