Disclaimer Afscheidenverlies

De producten die wij op onze site bespreken hebben we doorgaans gratis toegestuurd gekregen. Dit beïnvloedt echter onze mening niet.

Redactie Afscheidenverlies

Sponsoring

Betaalde reportages en/of gesponsorde items kun je herkennen aan de zin onderaan de teksten “Deze reportage is tot stand gekomen in samenwerking met…”

Akkoordverklaring

Door gebruik te maken van onze reactievelden, verklaar je akkoord te gaan met onze regels, criteria en ons beleid.

Wel toegestaan

Het plaatsen van vragen, opmerkingen, discussies zonder commercieel oogmerk. Commerciële plaatsingen zullen door ons verwijderd worden.

Niet toegestaan

Wij accepteren geen materiaal dat vulgair, lasterlijk, onjuist, kwetsend, haatdragend, racistisch, bedreigend, seksueel georiënteerd is of in strijd is met de wet. Ook is het niet toegestaan iets te plaatsen dat de privacy van anderen schendt. Wees altijd behulpzaam en toon respect naar anderen en het forum.
Tevens is het niet toegestaan auteursrechtelijk beschermd materiaal te plaatsen als het niet jouw eigendom i of van de eigenaren van dit forum. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je berichten, en je vrijwaart dit forum van enige vordering gebaseerd op een bericht dat je plaatst. We behouden ook het recht om informatie over jou openbaar te maken in het geval van een klacht of in geval van juridische stappen als gevolg van een door jou geplaatst bericht.

Onze berichten worden gecontroleerd door een moderator. Deze kijkt of iedereen zich houdt aan de regels. Indien nodig onderneemt de moderator actie. Mogelijke acties zijn:

Aanpassen van berichten
Verplaatsen van berichten
Verwijderen van berichten
Plaatsen van algemene waarschuwingen op de site
Sturen van persoonlijke waarschuwingen via “privébericht”
Tijdelijk of permanent verbannen van de site

Disclaimer Afscheidenverlies.nl

Alle teksten op deze site zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Afscheidenverlies.nl kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Afscheidenverlies.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, foutief handelen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Bij medische of psychische problemen raden wij aan altijd een arts te raadplegen.
© Afscheidenverlies.nl. Alle rechten voorbehouden.

Privacy Beleid

Afscheidenverlies.nl vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Afscheidenverlies.nl conformeert zich daarom zowel aan de Wet PersoonsRegistratie als de gedragscode van de DMSA (Nederlandse Associatie voor Direct Marketing).

Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Afscheidenverlies.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Disclaimer en vrijwaring

Afscheidenverlies.nl en haar leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen naar aanleiding van tips, adviezen of informatie verstrekt via deze site. Informatie verkregen via deze site is alleen informatief bedoeld en kan nooit een bezoek aan de huisarts of specialist vervangen.
Links naar andere websites vanaf Afscheidenverlies.nl, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Het beheer van Afscheidenverlies.nl is niet aansprakelijk voor hack pogingen en de daaruit voortvloeiende rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade.

Copyright

Afscheidenverlies.nl behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van vorm en inhoud van deze website en alles wat hiermee te maken heeft (e-mail, nieuwsbrief, et cetera). Niets van dit alles mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Afscheidenverlies.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met info@afscheidenverlies.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel Afscheidenverlies.nl als andere partijen kunnen cookies plaatsen. De cookies worden verzameld en gebruikt voor advertentiedoeleinden. Daarnaast zorgt Afscheidenverlies.nl met behulp van cookies at je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het surfen op onze website makkelijker voor je en kunnen cookies gebruiken om jou persoonlijke aanbiedingen te sturen.

Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Lijn Afscheidenverlies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *